مخزن پرینتر اپسون ۸ رنگ Eposn R800

  • مخزن ۸ رنگ اپسون باعث سرعت در چاپ و به حداقل رساندن دفعات شارژ می شود.
  • استفاده از مخزن پرینتر اپسون برای حرفه ای ها
  • صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه چاپ با استفاده از مخزن پرینتر اپسون
  • مخزن پرینتر اپسون با قیمت مناسب
  • مخزن پرینتر اپسون با چیپ های  ریست اتو ماتیک