مخزن ۶ رنگ پرینتر اپسون Epson T50

  • مخزن ۶ رنگ اپسون قابل استفاده در پرینتر اپسون p50/t50 و اپسون ۱۴۱۰
  • مخزن ۶ رنگ اپسون با چیپ های اتوماتیک برای ریست
  • مخزن ۶ رنگ اپسون قابلیت افزایش در چاپ و کاهش هزینه
  • مخزن ۶ رنگ اپسون مخصوص حرفه ای ها